Individuální rehabilitace

Individuální rehabilitace představuje a zahrnuje širokou škálu různých technik užívaných v rehabilitaci, kterými se snažíme zlepšit stav nemocného.