Archiv 2017

STAVEBNÍ PRÁCE

1 Výzva k podání nabídky na stavební práce.pdf (333kb)

1.2 Výkres - kardio centrum Libuše.pdf (691kb)

1.3 Položkový rozpočet - Vybudování vířivky v budově letních lázní.xls (124kb)

1.4 Položkový rozpočet - Vybudování kardio centra v budově Libuše.xls (106kb)

1.5 Položkový rozpočet - Oprava kamenných schodů budovy Letní lázně.xls (96kb)

1.6 Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo.doc (81kb)

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - stavební práce.pdf (563kb)

6 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf (413kb)

OSOBNÍ AUTOMOBILY

Výzva k podání nabídky - os. auta.pdf (334kb)

Specifikace osobního automobilu č. 1.pdf (132kb)

Specifikace osobního automobilu č. 2.pdf (131kb)

Specifikace osobního automobilu č. 1 doplněná.pdf (132kb)

Specifikace osobního automobilu č. 2 - doplněná.pdf (131kb)

Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (440kb)

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - os. auta.pdf (290kb)

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - kopie.pdf (417kb)

SVOZ A LIKVIDACE ODPADU

1 Výzva k podání nabídky.pdf (291kb)

2 Příloha č 1 ZD.xlsx (14kb)

3 Příloha č. 2 - Návrh rámcové smlouvy.docx (36kb)

9 Oznámení_o_výběru_nejvhodnější_nabídky.pdf (505kb)

Praní a čištění prádla 2017

1 Výzva k podání nabídky.pdf (289kb)

2 Příloha č. 1 zadávací dokumentace.xls (77kb)

3 Příloha č. 2 RÁMCOVÁ SMLOUVA.doc (92kb)

5 Seznam podaných nabídek.pdf (305kb)

6 Protokol-o-otevirani-a-hodnocení-nabidek.pdf (264kb)

7 Protokol-o-posouzení-nabídky.pdf (230kb)

8 Rozhodnuti o vyberu nejvhodnejsi nabidky.pdf (376kb)

9 Oznámení_o_výběru_nejvhodnější_nabídky.pdf (520kb)

7 Protokol-o-posouzení-nabídky.pdf (230kb)

8 Rozhodnuti o vyberu nejvhodnejsi nabidky.pdf (376kb)

9 Oznámení_o_výběru_nejvhodnější_nabídky.pdf (520kb)

BOZP + PO

1 Výzva k podání nabídky.pdf (290kb)

2 návrh smlouvy.docx (49kb)

4 Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (249kb)

4.1 Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (236kb)

4.1.1 Budovy Horských lázní Karlova Studánka.pdf (157kb)

4.2 Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (351kb)

5 Seznam podaných nabídek.pdf (316kb)

6 Protokol-o-otevirani-nabidek.pdf (263kb)